سرزده وارد مشو میکده حمام نیست
رسول اكرم صلوات الله عليه و آله

هر که سکوت کند نجات یابد و هر که تکبر کند خدا او را خوار کند
رسول اكرم صلوات الله عليه و آله اینگونه فرموده اند

خداوند رحمت کندآنرا که زبانش را اصلاح کند و رحمت خدا بر کسی که یا سخن سودمند گوید یا ساکت نشیند
امام علی علیه السلام

زیبایی سخن به کوتاهی و اختصار است
امام علی علیه السلام

سکوت نادان عیب پوش اوست
امام علی علیه السلام

عیب سخن درازی آن است و بلندی همت از ایمان است
عالم بزرگواری اینگونه فرمودند

از گفتار بیهوده بپرهیز که عیب نهفته را آشکار و دشمن خفته را بیدار میسازد

به سخن اندک قانع باش

آدم پر حرف ملالت آور است و سائل سمج محروم
عالم دیگری اینگونه فرموده اند

اگر نادان سکوت کند اختلاف از میان برخیزد
سقراط گفته است

داروی خشم خاموشی است
لقمان حکیم

هیچ سکوتی خیری ندارد مگر تفکر در امر معاد وهیچ سخنی خیری ندارد مگر ذکر خدا
اندیشمندی گفته است

سود سکوت از سود سخن بیشتر است و زیان سخن از زیان خاموشی بیشتر است

نشانه عاقل سکوت زیاد است و نشانه جاهل حرف زیاد
امام علی علیه السلام

عقل که زیاد شد سخن کم میشود
امام علی علیه السلام

دو کس پشت مرا شکستند

عالم فاسق زبان دار و جاهل عبادت پیشه

آن یک با زبانش گناهش را میپوشید و مدام میگفت

این یک با عبادت جهلش
حدیث قدسی

به عزت و جلالم سوگند ! اول عبادت سکوت و روزه است

بنده باید در برابر سخنان بیجا سکوت کند چرا که من خانه دل صالحان و خاموشان را آباد کنم و قلب بیهوده گویان را ویران سازم
بقراط

فرو مایگی شخص از دو چیز روشن میشود

بیهوده سخن گفتن و نپرسیده جواب دادن
حکیمی گفته است

هر که در گفتار زیاده روی کند بلغزد و هر که دگران را حقیر شمارد خوار شود
ابوذر فرموده

سخن را دونیمه کن

نیمی در کار آخرت و نیم دیگر در پی کسب حلال غیر این دو هر سخن دیگری زیان دارد
زاهدی گفته است

روش خوش , کم حرفی و معتدل راه رفتن از صفات پیغمبران است
حکمای فارسی زبان ما گفته اند

چهر چیز علامت بد بختی است

همنشینی با نادان

دوستی با اهل فسق و فجور

گوش دادن به نصیحت افراد پر حرف

و عمل به قول زنان
حکمای فارسی زبان ما گفته اند

چهار چیز مایه چهار چیز است

سکوت موجب آسایش

سخن بیهوده سبب ملامت

سخاوت علت کمال و ترقی

و شکر باعث زیادی رزق
در معراجنامه آمده است

خداوند متعال به پیغمبر صلی الله علیه و آله خطاب کرد: ای حمد! میدانی چه وقت بنده خدارا به راستی خواهد پرستید , عرض کرد:نه پروردگار فرمود: هنگامی که پنج صفت داشته باشد :
 تقوایی که از گناه حفظش کند
سکوتی که از بیهوده گفتن بازش دارد
ترسی که هر روز گریه اش را زیاد کند
حیایی که در تنهایی از خدا شرم کند
دشمنی دنیا و دوستی نیکان به جهت دوستی من با آنها

حکیمی گفته است

شش چیز نشانه نادانی است
خشم بی جهت , سخن بیهوده , بخشش بی مورد , فاش کردن سر , اطمینان به هر کس , تمیز ندادن دوست از دشمن
حکیمی گفته

عاقل ده صفت دارد
(صفات ظاهری) سکوت, خوشرویی, فروتنی ,راستگویی, عمل به نیک
(صفات باطنی ) تفکر, عبرت گیری , خضوع,کوچک شمردن خویش, یاد مرگ 


مولای رومی به یکی از اصحابش اینگونه گفته است

به تو وصیت میکنم که در پنهان و آشکار از خدا بترس, کم بخور و کم بخواب
در گفتارت زیاده روی نکن و سعی کن سکوت را بر هر گفتار بیهوده ایی ترجیح دهی
از گناه دوری کن, گرد شهوت نگرد,مواظب روزه ات باش, نماز را هیچ گاه از کف مده و با جور و جفای مردم بساز
از مردم بی عقل و عامی بگریز و با افراد صالح و بزرگوار رفاقت کن


 

برگشت به ارشیو کامل احادیث به تفکیک حروف الفبا

 

+ نوشته شده در  ۸۶/۰۹/۱۶ساعت 15:11  توسط ادریس